Бо ташаббуси Коллеҷи омӯзгории ба номи Хосият Махсумоваи ДДОТ ба номи С.Айни 18-уми октябри соли 2022 профессори ҳиндӣ Муштоқ Аҳмад дарси кушоди таълимии намунавӣ дар мавзуи “Соҳаи маориф дар Ҷумҳурии Ҳиндустон” баргузор гардид.

Директори Коллеҷ Зоир Ғафурӣ зимни суҳбат бо мо чунин иброз дошт: “Ин ибтикор ҷиҳати дар татбиқ намудани дастуру супоришҳои Пешвои муаззами миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарияти Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баланд бардоштани сатҳу сифати таълим ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ миёни ҷавонон роҳандозӣ шудааст.”

Мавриди зикр аст, ки тули чанд моҳи охир баргузории дарсҳои кушоди таълимӣ ва чорабиниҳои мухталифи илмиву тарбиявӣ бо ҷалби мутаххассисони дохиливу хориҷӣ дар Коллеҷи омӯзгории ба номи Хосият Махсумоваи ДДОТ ба номи С.Айни ба таври анъана даромада, минбаъд низ идома меёбад.

ИНДИЙСКИЙ ПРОФЕССОР ПРОВЕЛ ОБРАЗЦОВЫЙ УРОК ДЛЯ СТУДЕНТОВ

18 октября 2022 года индийский профессор Муштак Ахмед провел открытый модельный образовательный урок на тему «Образование в Республике Индия» по инициативе Педагогического колледжа им.Хосиат Махсумовой ДДОТ им. С.Айни.

Директор Колледжа Зойр Гафури рассказал нам: «Эта инициатива была выдвинута в целях реализации поручений великого лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона и руководства Министерства образования и науки Республики Таджикистана для повышения качества образования и изучения иностранных языков среди молодежи».

Стоит отметить, что за последние несколько месяцев проведение открытых образовательных занятий и различных научно-просветительских мероприятий с привлечением отечественных и зарубежных специалистов в Педагогическом колледже имени Хосият Махсумовой ДДОТ им. С.Айни стало традицией и будет продолжаться.

THE PROFESSOR FROM INDIA HAD A MODEL LESSON IN PDDAGOGICAL COLLEGE

In pedagogical College named Khosyt Makhsumova of TSPU named S.Ayni in 18th October 2022 The Indian professor Mushtoq Ahmad had an open lesson in theme «Education system in republic of India» .

The director of the college Zoir Ghafuri had speech and noted that these initiatives was launched in order to implement the instructions and orders of The President of the Republic of Tajikistan, the Leader of the Nation, Emomali Rahmon,and Ministry of Education and Science of the Republic of Tajikistan, to increase the high quality of education and learning foreign languages ​​among young people(students…”

It must be noted that during the last few months model and open educational classes and different scientific and educational events with the involvement of domestic and foreign experts were organised in pedagogical college named Khosyt Makhsumova of TSPU named S.Ayni. It should be noted that such events are becoming as a tradition in our College.